Mire lehet szüksége egy hobbi gazdásznak?

még azt sem tudom, hol kezdjem a gazdálkodást....

- először is kell egy "kisbirtok"
- meg kell határozni, mire alkalmas a birtok
- feltételek
- én alkalmas leszek?
- milyen szervekkel kell egyeztetni?
- milyen cégekkel érdemes kapcsolatba lépni?.....Őstermelő igazolvány

Ha valaki hobbiból gazdálkodik, csak saját felhasználásra, akkor nincs szükség semmiféle hatósági igazolványra, azonban, ha a megtermelt zöldség-gyümölcsöt értékesíteni szeretnénk, akkor ki kell váltani az őstermelői igazolványt.

Az őstermelői igazolvány kiváltása:

A falugazdásznál kell kiváltani.

Magánszemélyeknek az őstermelői igazolvány kiváltásához nyilatkozattételi kötelezettségük van, elsősorban is a termelés feltételeinek meglétéről. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá a saját termeléshez rendelkezésre álló (saját és bérelt) földterületek helyét, nagyságát művelési áganként, vetésszerkezetét, az állattartásra alkalmas épületek adatait. Amennyiben az őstermelő erdei melléktermékek gyűjtését is végezni kívánja, arról is nyilatkoznia kell, hogy van az erdőterület feletti rendelkezési jogot gyakorlótól erre vonatkozó hozzájárulása. Az igazolvány kiállításakor feltétlenül szükséges az őstermelői adószám megkérése az adóhatóságtól.
Az igazolvány kiállításáért a kiállítót igazgatási szolgáltatási díj illeti meg, amelynek mértéke jelenleg 1000 forint. A falugazdásztól kapható postai befizetési csekkel történik a szolgáltatási díj befizetése.
Mezőgazdasági őstermelő egyidejűleg csak egy igazolvánnyal rendelkezhet. Elveszett, megrongálódott igazolvány helyébe az új igazolvány váltására érvényes szabályok szerint új állítható ki, melynek tényét az adatnyilvántartó lapon rögzíteni kell. Vissza kell adni az igazolványt, ha a tevékenység megszűnik, vagy a vállalkozási formában történik változás.
Az őstermelő a vele közös háztartásban élő családtagjával együttes nyilatkozatot tehet arról, hogy tevékenységüket közös őstermelői igazolvány kiváltásával kívánja folytatni.
Ebben az esetben minden egyes családtagnak ugyanazon adózási módot kell választania az őstermelői jövedelmére, továbbá a közös őstermelői tevékenység idejében egymással munkaviszonyban nem állhatnak. A közös őstermelői igazolványt annak a nevére kell kiváltani, akit együttesen megneveztek, de a családtagok adatai is felkerülnek a nyilatkozatra. Az őstermelői igazolvány részét képezi a bevételek nyilvántartására szolgáló, évente a falugazdász által hitelesítve kiadott értékesítési betétlap. A bevételeket a betétlapra a kifizető, felvásárló vagy maga az őstermelő jegyezheti fel. A mezőgazdasági őstermelő az értékesítési betétlapot az adóév végét követően az értékesítések összegzésével, az üresen maradt sorok áthúzásával lezárja. Az értékesítési betétlapot az értékesítést igazoló bizonylatokkal, tételes költségelszámolás esetén a kiadásokat igazoló számlákkal együtt az őstermelő 5 évig köteles megőrizni


Még több infó itt:

Kettoskonyveles.hu/ostermelo

Fórum

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése